Relesys API Docs

v1.2

https://api.relesysapp.net/api/v1.2

Templates

Get Template
GET /communication/templates/{communicationTemplateId}
https://api.relesysapp.net/api/v1.2/communication/templates/{communicationTemplateId}
Get a single communication template based on its Id
Scopes: relesys.api, relesys.api:read, relesys.api.users, relesys.api.users:read
URL Path
communicationTemplateId string / guid required
Responses
application/json
JSON
{"data":{"id":"84da2edf-df12-4b94-90c2-3afd851e2f6d","name":"Welcome","communicationTemplateCultures":[{"cultureCode":"da-DK","sms":{"body":"Kære #name#,\r\n \r\nVelkommen til #accountname# appen.\r\n \r\nFor at komme igang, download appen ved følge dette link:\r\n#nativedownloadurl#\r\n\r\nNår forespurgt, så brug følgende til at logge ind:\r\n\r\nUsername: #loginname#\r\nPassword: #temppassword#\r\nKodeordet gælder indtil: #temppasswordexpires#\r\n\r\nVi håber du bliver glad for appen,\r\n#accountname#"},"email":{"subject":"Velkommen","body":"<p>Hej #name#,</p>\r\n<p>Tillykke! Du har nu adgang til Relesys Portal hjemmesiden hvor du kan styre indholdet i din app.</p>\r\n<p>Kom igang ved at logge ind gennem Portal login siden: #portaldomain#</p>\r\n<p>User name: #loginname#</p>\r\n<p>Password: #temppassword#</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Sig endelig til hvis du har nogle spørgsmål på: support@relesys.net</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>M.v.h.,</p>\r\n<p>Relesys Teamet</p>"}},{"cultureCode":"en-GB","sms":{"body":"Dear #name#,\r\n \r\nWelcome to the #accountname# app.\r\n \r\nTo get started, download the app now by following this link:\r\n#nativedownloadurl#\r\n\r\nWhen prompted, use these to login\r\n\r\nUsername: #loginname#\r\nPassword: #temppassword#\r\nThe password expires at: #temppasswordexpires#\r\n\r\nWe hope you enjoy the app,\r\n#accountname#"},"email":{"subject":"Welcome","body":"<p>Hi #name#,</p>\r\n<p>Congratulations! You&rsquo;re now ready to access the Relesys Portal Website from where you can manage the content of your app.</p>\r\n<p>Get started by signing in via the Portal login page: #portaldomain#</p>\r\n<p>User name: #loginname#</p>\r\n<p>Password: #temppassword#</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Please don&rsquo;t hesitate to reach out if you have questions: support@relesys.net</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Best regards,</p>\r\n<p>The Relesys Team</p>"}}],"creationDateTime":"2021-01-04T10:00:00+00:00","lastModifiedDateTime":"2021-06-17T11:00:00+00:00"}}
object
  data object      
   communicationTemplateCultures array[object]      
    cultureCode string      
    email object      
     body string      
     subject string      
    sms object      
     body string      
   creationDateTime datetimeoffset      
   id string / guid      
   lastModifiedDateTime datetimeoffset      
   name string